Thông báo mã trường, mã huyện, mã tỉnh Lâm Đồng - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

05:30 ICT Thứ bảy, 19/09/2020
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Thông báo mã trường, mã huyện, mã tỉnh Lâm Đồng

Thứ năm - 09/04/2015 14:44
Thông báo mã trường, mã huyện, mã tỉnh Lâm Đồng
           
THÔNG BÁO MÃ TỈNH, QUẬN, HUYỆN, TRƯỜNG
           
MÃ TỈNH Tên tỉnh Mã huyện Tên huyện Mã trường Tên trường
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 002 THPT Trần Phú -Đà Lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 003 THPT Bùi Thị Xuân
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 004 THPT Chi Lăng
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 005 THPT Xuân Trường
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 006 THPT Đống Đa
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 007 THPT DTNT Tỉnh
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 008 THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 009 THCS &THPT Nguyễn Du -Đà Lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 010 THPT Phù Đổng
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 011 THPT Tây Sơn
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 012 Trường Hermann Gmeiner
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 039 TT GDTX Đà Lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 070 Trường CĐ KT-KT Lâm Đồng
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 071 THPT Lộc Phát - Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 077 THPT Tà Nung-Đà Lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 078 THPT Yersin -Đà Lạt
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 088 CĐ Y tế Lâm Đồng
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 089 TC Du Lịch Dalat
42 Lâm Đồng 01 Thành phố Đà Lạt 091 Phân hiệu TC Văn thư lưu trữ TW
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 026 THPT Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 027 THPT Lộc Thanh
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 028 Trường Dân lập Lê Lợi -Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 040 TT GDTX Lâm Đồng
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 045 THPT BC Nguyễn Du -Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 046 THPT Lê Thị Pha -Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 047 THPT Nguyễn Tri Phương
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 063 THPT Bá Thiên - Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 083 THPT TT Duy Tân Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 087 TC Nghề Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 092 CĐ Công nghệ & Kinh tế Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 02 Thành phố Bảo Lộc 093 THPT chuyên Bảo Lộc
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 018 THPT Đức Trọng
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 019 THPT Lương Thế Vinh
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 050 THPT Chu Văn An-Đức Trọng
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 051 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 052 THPT Nguyễn Thái Bình
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 064 TT KTTH-HN Đức Trọng
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 072 THPT Hoàng Hoa Thám
42 Lâm Đồng 03 Huyện Đức Trọng 090 TC KT-KT Quốc Việt
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 021 Trường THPT Di Linh
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 022 THPT Phan Bội Châu
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 041 THPT Lê Hồng Phong
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 056 THPT Nguyễn Viết Xuân
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 065 TT KTTH-HN Di Linh
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 073 THPT Nguyễn Huệ - Di Linh
42 Lâm Đồng 04 Huyện Di Linh 081 THPT Trường Chinh
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 014 THPT Hùng Vương
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 015 THPT Đơn Dương
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 016 THCS & THPT Ngô Gia Tự
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 055 THPT Próh -Đơn Dương
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 060 THPT Lê Lợi -Đơn Dương
42 Lâm Đồng 05 Huyện Đơn Dương 066 TT KTTH-HN Đơn Dương
42 Lâm Đồng 06 Huyện Lạc Dương 053 THPT Lang Biang
42 Lâm Đồng 06 Huyện Lạc Dương 074 THPT Đạ Sar Lạc Dương
42 Lâm Đồng 06 Huyện Lạc Dương 085 Trung tâm GDTX Lac Dương
42 Lâm Đồng 07 Huyện Đạ Huoai 030 THPT Đạ Huoai
42 Lâm Đồng 07 Huyện Đạ Huoai 042 THPT Đạmri -Đạ Huoai
42 Lâm Đồng 07 Huyện Đạ Huoai 067 TT KTTH-HN Đạ Huoai
42 Lâm Đồng 08 Huyện Đạ Tẻh 032 THPT Đạ Tẻh
42 Lâm Đồng 08 Huyện Đạ Tẻh 062 THPT Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh
42 Lâm Đồng 08 Huyện Đạ Tẻh 068 TT KTTH-HN Đạ Tẻh
42 Lâm Đồng 08 Huyện Đạ Tẻh 082 THPT TT Nguyễn Khuyến -Đạ Tẻh
42 Lâm Đồng 08 Huyện Đạ Tẻh 084 Trường THCS&THPT DTNT Liên huyện phía Nam
42 Lâm Đồng 09 Huyện Cát Tiên 034 Trường THPT Cát Tiên
42 Lâm Đồng 09 Huyện Cát Tiên 044 THPT Gia Viễn-Cát Tiên
42 Lâm Đồng 09 Huyện Cát Tiên 057 TTGDTX Cát Tiên
42 Lâm Đồng 09 Huyện Cát Tiên 059 THPT Quang Trung -Cát Tiên
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 036 THPT Lâm Hà
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 037 THPT Thăng Long -Lâm Hà
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 043 THPT Tân Hà -Lâm Hà
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 061 THPT Lê Quý Đôn -Lâm Hà
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 069 TT KTTH-HN Lâm Hà
42 Lâm Đồng 10 Huyện Lâm Hà 079 THPT Huỳnh Thúc Kháng
42 Lâm Đồng 11 Huyện Bảo Lâm 024 THPT Bảo Lâm
42 Lâm Đồng 11 Huyện Bảo Lâm 048 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
42 Lâm Đồng 11 Huyện Bảo Lâm 049 THPT Lộc An -Bảo Lâm
42 Lâm Đồng 11 Huyện Bảo Lâm 058 TT GDTX Bảo Lâm
42 Lâm Đồng 11 Huyện Bảo Lâm 080 THPT Lộc Bắc Bảo Lâm
42 Lâm Đồng 12 Huyện Đam Rông 054 THPT Đạ Tông
42 Lâm Đồng 12 Huyện Đam Rông 076 THPT Nguyễn Chí Thanh - Đam Rông
42 Lâm Đồng 12 Huyện Đam Rông 086 Trung tâm GDTX Đam Rông
42 Lâm Đồng 12 Huyện Đam Rông 094 THPT Phan Đình Phùng

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Đạt - 17/05/2019 14:28
Cho e xin mã xã Tu Tra huyện Đơn Dương vs
tuấn - 29/07/2015 21:02
phiếu đăng kí xét tuyên đại học cao đẳng của em có 5 ô trống nhưng mã trường chỉ có 3 số thì em phải làm sao
Trương hồng hoanh - 19/04/2015 16:50
Mã phường em có thể để trống!
uyen - 19/04/2015 16:36
mã phường lộc tiến bao nhiêu ạ
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

“Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.” - (Vijaya Lakshmi Pandit)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK