Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

14:36 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » THÔNG BÁO MỚI NHẤT - THỜI KHÓA BIỂU

Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE)

Thứ năm - 15/09/2016 01:58
Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE)
Nhà trường thông báo đến quý thầy cô, các em học sinh Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE) năm học 2016-2017như sau...

   UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 2605/SGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) năm học 2016-2017

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:  

    -  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;                                                   
-  Các Trường trung học phổ thông;

    -  Các Trường THCS – THPT; PT DTNT.

 

Thực hiện công văn số 4481/BGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) năm học 2016 – 2017, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Thông tin chung

1.1. Các Phòng GDĐT, các trường THPT, THCS-THPT, PT DTNT tự quyết định việc tham gia cuộc thi phù hợp với nhu cầu, sự tự nguyện tham gia của học sinh và điều kiện của từng địa phương; thành lập Ban tổ chức cấp huyện; các trường phổ thông thành lập Ban tổ chức và giao cho Ban tổ chức các cấp tổ chức vòng thi tương ứng. Ban tổ chức cấp nào quy định số lượng và cơ cấu giải thưởng cho vòng thi cấp đó.

1.2. Căn cứ các văn bản của Sở GDĐT, các Phòng GDĐT, các trường THPT, THCS-THPT, PT DTNT vận dụng và hướng dẫn cho học sinh tham gia theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của đơn vị.

1.3. Học sinh được thi vượt lớp nhưng không được thi vượt cấp. Hệ thống chấm điểm tự động và quản lý kết quả. Ban tổ chức cấp quốc gia sẽ thông báo kết quả từng vòng thi về các đơn vị tham gia.

1.4. Ban tổ chức cấp quốc gia tổ chức lễ trao giấy chứng nhận học sinh đạt giải Vòng 3 (cấp quốc gia). Việc khen thưởng theo kết quả thi Vòng 1 (cấp huyện/thành phố) do phòng GDĐT xem xét, quyết định đối với cấp tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS); do nhà trường đối với cấp THPT; Vòng 2 (cấp tỉnh) do sở GDĐT xem xét, quyết định.

2. Đối tượng tham gia, hình thức và nội dung thi

2.1. Đối tượng dự thi

Học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn tỉnh có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng dự thi tiếng Anh trực tuyến với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

2.2. Hình thức, nội dung thi

Học sinh thi trực tuyến trên các thiết bị được hỗ trợ và máy tính có kết nối Internet.

Vòng 1, học sinh chỉ thi 3 kỹ năng gồm nghe, đọc, viết. Vòng 2 và vòng 3, học sinh thi đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung thi được xây dựng theo Chương trình Giáo dục phổ thông dành cho học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3.

Định dạng thi và mức độ yêu cầu về năng lực ngôn ngữ đối với học sinh lớp 5 tương đương Bậc 1, lớp 9 tương đương Bậc 2 và lớp 11 tiệm cận Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 và định dạng đề thi của các bậc tương ứng được ban hành theo các Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT, số 1477/QĐ-BGDĐT và số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Hướng dẫn cách tham gia thi

Học sinh tham gia thi vòng 1 chinh phục và trải nghiệm các hộp thông minh bằng cách tải ứng dụng OSE – BOX chạy trên máy tính bảng, điện thoại di động và máy vi tính. Để tải ứng dụng phù hợp với thiết bị tương ứng, vui lòng truy cập trang  www.ose.vpbox.edu.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Khi đăng ký chinh phục hộp thông minh ở vòng 1 trên ứng dụng OSE-BOX, học sinh phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; tên lớp; tên trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố; số điện thoại của cha/mẹ hoặc người đỡ đầu.

Học sinh có tên trong danh sách chính thức thi cấp Tỉnh sẽ được Ban tổ chức cấp quốc gia cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Học sinh sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu này để tham gia các vòng thi chính thức trên trên trang   http://www.ose.vpbox.edu.vn.

- Học sinh có trách nhiệm giữ gìn và bảo mật mã số thi của mình.

- Học sinh không được sử dụng tài liệu tham khảo, không được sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình dự thi.

3. Các vòng thi

3.1. Vòng 1 - cấp huyện

Học sinh sử dụng ứng dụng OSE – BOX trên máy tính bảng, điện thoại di động, và máy vi tính, khám phá các “Hộp thông minh”. Vòng 1 được mở từ ngày 08/11/2016 đến ngày 18/11/2016.

Sau khi học sinh chinh phục hết 10 hộp thông minh, ứng dụng OSE-BOX sẽ thông báo kết quả tổng hợp của 10 hộp và gửi kết quả này lên hệ thống.

Ngày 26, 27/11/2016, Ban tổ chức (BTC) gửi danh sách học sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 cấp tỉnh về các đơn vị , căn cứ các điều kiện sau:

a) Kết quả chinh phục 10 “Hộp thông minh” từ cao đến thấp và đạt tối thiểu từ 800 điểm trở lên

b) Thời gian hoàn thành chinh phục “Hộp thông minh” thấp nhất.

Từ ngày 28/11 đến 02/12/2016, Sở GDĐT gửi danh sách chính thức các thí sinh dự thi cấp tỉnh cho Ban tổ chức.

Số lượng dự thi cấp tỉnh lựa chọn như sau:

- Khối lớp 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 chọn 23 học sinh/1 khối lớp

- Riêng Khối lớp 5, 9 và 11 căn cứ theo kết quả thi Vòng 1, Sở GDĐT sẽ thông báo số lượng cụ thể sau.

3.2. Vòng 2 - cấp tỉnh

Vòng 2 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016.

Sau khi hoàn thành bài thi chính thức, học sinh sử dụng ứng dụng OSE – BOX tiếp tục chinh phục 05 hộp thông minh để lấy điểm. Kết quả này sẽ được tính vào kết quả cuối cùng của vòng thi cấp tỉnh.

Học sinh lớp 5, 9, 11 có kết quả chinh phục tất cả 05 “Hộp thông minh” đạt tối thiểu từ 400 điểm được xét chọn đến đủ số lượng theo quy định để tham gia Vòng 3, căn cứ các điều kiện sau:

a) Điểm thi Vòng 2 xét từ cao đến thấp;

b) Trường hợp điểm thi Vòng 2 bằng nhau thì thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi chính thức thấp hơn được chọn.

3.3. Vòng 3 - Cấp quốc gia

Căn cứ số lượng học sinh, Ban tổ chức sẽ công bố lịch thi trong khoảng thời gian từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017.  

Cơ cấu giải cấp toàn quốc như sau:

- 30 giải Vàng x 3 khối = 90 giải

- 45 giải Bạc x 3 khối = 135 giải

- 75 giải Đồng x 3 khối = 225 giải

- 200 giải Khuyến khích x 3 khối = 600 giải

Học sinh đạt giải Vàng sẽ được tham gia khám phá Hộp Kim cương để nhận giải 03 giải Kim cương cho mỗi khối lớp 5, 9, 11 (tổng cộng 9 giải).  Muộn nhất là ngày 10/3/2017, Ban tổ chức sẽ gửi kết quả thi cấp quốc gia và danh sách học sinh đủ điều kiện chinh phục hộp Kim cương về sở GDĐT.

4. Triển khai thực hiện

Kinh phí tổ chức và tham gia Olympic Tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE) chi theo quy định tài chính hiện hành từ kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí phù hợp khác của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc xin liên hệ ông Phạm Quốc Dũng, chuyên viên Phòng GDTrH email: pdung69@gmail.com hoặc liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ email: dhgiang@moet.edu.vn. Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi xin liên hệ qua các số máy công bố ở mục “Hỗ trợ trực tuyến” tại trang http://www.ose.vpbox.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời./.

.

Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC

  • Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Các Phòng ban Sở;

  • Lưu: VP, GDTrH, .                                                                               

        (Đã ký)   


                                                                                                                                                                                                Trần Đức Lợi

 

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Phạm Trang Nhung - 17/10/2017 08:55
Tớ muốn thi quá
Lê Uyên Thảo Nhi - 23/12/2016 02:23
Khó quá đi thôi!
Thiều Huy Hoàng - 12/12/2016 07:25
Tôi thi được 1000 điểm
vo anh tuan - 30/11/2016 21:00
Tôi muốn thi quá.
Tiến Duy - 21/11/2016 08:07
Siêu dễ!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện! (Khổng Tử)

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...