Giáo án Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

18:33 ICT Thứ bảy, 07/12/2019
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TỔ CHUYÊN MÔN

Giáo án Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Thứ bảy - 11/11/2017 11:39
Giáo án Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917
Giáo án Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Tuần 12                                                                                                               Ngày soạn:  6 /11/2017

Tiết 12                                                                                                                  Ngày dạy:   10/11/2017


PHẦN HAI

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

                           (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)


Chương I:

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được :

a. Kiến thức cơ bản:

- Hiểu được vì sao năm 1917 nước Nga tiến hành hai cuộc cách mạng.

- Trình bày được quá trình chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang cách mạng tháng Mười.

- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

b. Kiến thức trọng tâm:

- Cách mạng tháng Mười. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng chuyên môn :

+ Biết sử dụng khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử, bản đồ, lược đồ thế giới và nước Nga.

+ Rèn kỹ năng tổng hợp và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử.

- Kỹ năng sống : trình bày, nhận xét, đánh giá.

3. Thái độ :

- Bồi dưỡng cho HS nhận thức đúng đắn và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

- Giáo dục cho HS thấy được tinh thần đấu tranh và lao động của nhân dân Liên Xô.

- Hiểu rõ mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng tháng Mười.

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :

- Thảo luận, thuyết trình, nêu vấn đề, tường thuật

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CẦN HÌNH THÀNH:

- Năng lực chung : giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo.

- Năng lực chuyên biệt : tái tạo kiến thức, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, nhận xét, đánh giá.

IV. CHUẨN BỊ :

1. Chuẩn bị của GV:

- Bản đồ nước Nga đầu thế kỉ XX ( hoặc bản đồ châu Âu )

- Đoạn clip nước Nga trước cách mạng ( 100 năm cách mạng tháng Mười Nga - VTV1)

- Clip cách mạng tháng Mười Nga (100 năm cách mạng tháng Mười Nga – VTV1)

- Đoạn clip bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ kỉ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga.

2. Chuẩn bị của HS:

- Chuẩn bị bài, SGK.

- Xem bài mới trong sách giáo khoa.

V. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC :

1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục học sinh, ổn định nề nếp.

2. Kiểm tra bài cũ:

không

3. Bài mới (1p)

* Vào bài : Tại lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga đã “làm rung chuyển thế giới”, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực trên một phần sáu địa cầu. Với ý nghĩa to lớn, sâu sắc, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Để hiểu rõ hơn về nhận định trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1: cá nhân(5p)

GV: Cho HS xem đoạn clip về tình hình nước Nga trước cách mạng

GV: Nhận xét về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của nước Nga trước cách mạng? Tình hình đó tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào?

HS: Cử đại diện nhóm trình bày, HS khác bổ sung.

GV: giảng giải, chốt ý.

Chính trị: Vì nợ nước ngoài – Pháp- vua đánh cược vào chính trị để mong trả hết nợ- qua đó ta hiểu chế độ PK đã khủng hoảng không thể cai trị như cũ

Kinh tế: Quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, bị vua vơ vét hết của cải trong dân vào CTTG1 →kiệt quệ

Xã hội: đời sống người dân Nga khổ cực. Nên mới có nhận định rằng là nước Nga là nhà tù của các dân tộc. (Nga có 194 dân tộc/ 126 triệu dân, mà người dân NGa chịu rất nhiều áp bức: tư sản - vô sản, nông dân - địa chủ phong kiến… các dân tộc bị áp bức - chủ nghĩa đế quốc Nga, nước Nga  - các nước đế quốc)

Khi mà giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ và giai cấp bị trị không  thể chấp nhận sự cai trị như cũ thì sẽ có chiến tranh xảy ra thì nước Nga cũng vậy, nước Nga sắp tiến tới 1 cuộc cách mạng

Trong thời kì này có các tác phẩm nổi tiếng như “Sông Đông êm đềm” -  Mi-kha-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp,  “Chiến Tranh và Hòa Bình” – Lev Tolstoy….

GV:*  * Hoạt động 2: cá nhân (10p)

GV trình bày diễn biến cách mạng tháng Hai.

GV: Nhận xét về hình thức đấu tranh trong cách mạng tháng 2?

HS: biểu tình - > bãi công chính trị - > khởi nghĩa vũ trang.

GV bổ sung, chốt ý: tập hợp được thêm nhiều người tham gia, thay đổi hình thức đấu tranh từ hòa bình sang đòi quyền chính trị, sang giành chính quyền

GV: Lực lượng gồm công nhân, binh lính, nông dân và lãnh đạo cách mạng là Đảng Bôn sê vích của giai cấp vô sản

GV: Kết quả của cuộc cách mạng tháng 2 đã giành được?

HS: Nga Hoàng bị lật đổ.

       Thành lập :+ Chính phủ tư sản lâm thời (tư sản).

                          + Đại biểu Xô Viết( Vô sản)

GV: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

GV: Vì sao nói cách mạng tháng Hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? thế nào là cách mạng tư sản kiểu cũ?

GV giải thích: đánh đổ chế độ quân chủ Nga hoàng và thực hiện những cải cách dân chủ.
- Lãnh đạo cách mạng: là giai cấp vô sản

- Động lực chính của cách mạng: công nhân và nông dân.

- Chính quyền thành lập: không phải là nền chuyên chính của của giai cấp tư sản, mà là nền chuyên chính của 2 giai cấp cách mạng công nhân và nông dân.

- Hướng phát triển của cách mạng là tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa tư bản.

Hoạt động 3: Cả lớp (15p)

GV chuyển ý: Tại sao sau cách mạng tháng Hai nước Nga phải tiến hành thêm một cuộc cách mạng nữa? Vì việc tồn tại 2 chính quyền  đặt ra vấn đề đó là một đất nước không thể có 2 chủ được (chính phủ tư sản(duy trì chiến tranh) và các Xô viết (rút khỏi chiến tranh với khẩu hiệu Hoa Hồng va bánh mì) hai chính quyền song song tồn tại đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau  nên không thể tồn tại lâu dài. Lê nin va Đảng Bôn sê vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng.  

GV giới thiệu về Lê nin và T4 Lê nin đã đề ra luận cương tháng tư, chỉ ra mục tiêu đường lối chuyển từ cách mạng cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

GV: Cho HS xem clip về diễn biến cách mạng tháng 10.(5p37)

GV: Cách mạng tháng 10 diễn ra trong bao lâu?

HS: 24-25/10

GV: Thực chất đến đầu 1918 mới thành công trên cả nước.

GV giải thích lịch Nga

GV: Quân cách mạng lại tấn công Cung điện mùa Đông ko?

Vì đánh vào hang ổ của kẻ thù

Bài học cho Cách mạng tháng 8 và Xuân 1975 ở Việt Nam đánh vào trụ sở quân thù để giành quyền kiểm soát trước

Gv mở rộng: thực ra Cách mạng Nga theo kế hoạch diễn ra  vào 25/10 nhưng kế hoạch bị bại lộ nên Len nin quyết định nổ ra sớm trước 1 ngày để tạo ra yếu tố bất ngờ- nó giống như chớp thời cơ cho tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945 ở Việt Nam.

GV liên hệ chiến hạm Rạng Đông (Bác Tôn Đức Thắng kéo cờ), giải thích về Đảng Bôn sê vích và Men sê vích.

GV: Kết quả của CMT10?

HS: - Chính phủ lâm thời bị lật đổ .

      - Thành lập chính quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương.

GV: CMT10 là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Do đảng vô sản lãnh đạo, lật đổ chính phủ tư sản.

+ Thành lập chính quyền vô sản (chính quyền xô viết)

GV liên hệ vai trò của Lê nin

* Hoạt động 4: cả lớp(10p)

GV: Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với nước Nga?

HS suy nghĩ trả lời

GV:  Mở ra một kỉ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước: xóa bỏ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga, thành lập chính quyền Xô viết, đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.

GV: Cách mạng tháng Mười thành công có ý nghĩa như thế nào với thế giới?

HS suy nghĩ trả lời:  Cổ vũ mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới, mở ra con đường giải phóng cho giai cấp công nhân và các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam.

GV cho HS xem đoạn clip Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu về Cách mạng tháng Mười Nga trong lễ kỉ niệm 100 cách mạng tháng Mười Nga diển ra tại trung tâm hội nghị Quốc gia.

Nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Vị thế của Việt Nam không ngừng nâng cao trên trường quốc tế với sự kiện tuần lễ cấp cao APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng.

GV liên hệ sự giúp đỡ của nhân dân Nga với Việt Nam không chỉ ở thời chiến mà còn trong thời bình. Ngày 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chi 5 triệu USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại do cơn bão 12 gây ra. Nga hy vọng sáng kiến nhân đạo của mình sẽ được ủng hộ. Ông cho rằng các quốc gia trong đó có các nước tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam, sẽ thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.

I. Tình hình  nước Nga trước cách mạng.
1. Chính trị :

  - Nước quân chủ chuyên chế ,cản trở sự phát triển của CNTB

  - Năm 1914 tham gia chiến tranh thế giới I

- > khủng hoảng trầm trọng.

2. Kinh tế :

  - Lạc hậu, kiệt quệ.

3. Xã hội :

  - Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.


- > Nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại → đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.

II. Cách mạng tháng Hai :

  1. Diễn biến:

   23/2/1917: 9 vạn nữ công nhân nữ ở thủ đô Pêtơrôgrat biểu tình →cách mạng bùng nồ

  2. Hình thức:

  Biểu tình - > bãi công chính trị - > khởi nghĩa vũ trang.

  3. Lực lượng:  công nhân, binh lính, nông dân

  4. Kết quả :

  - Nga Hoàng bị lật đổ.

  - Thành lập :+ Chính phủ tư sản lâm thời (tư sản).

                     :+ Đại biểu Xô Viết( Vô sản)

  5. Tính chất:

  - Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.


III. Cách mạng tháng Mười


1. Nguyên nhân:

  - Hai chính quyền song song tồn tại cùng tồn tại.

- > Lê nin đã đề ra luận cương tháng tư   chuyển từ cách mạng cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.


2. Diễn biến:

  - Đêm 24-10 bao vây cung điện Mùa Đông

  - Đêm 25-10 chiếm cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của chính phủ tư sản.

  - Đầu1918, thắng lợi hoàn toàn ở Nga.

3. Kết quả :

  - Chính phủ lâm thời bị lật đổ .

  - Thành lập chính quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương.

4. Tính chất:

  - Cách mạng xã hội chủ nghĩa.


IV. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.

  1.Đối với Nga:

  - Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận nhân dân Nga.

  - Mở ra kỉ nguyên nhân dân lao động làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

   2.Đối với thế giới:

  - Làm thay đổi cục diện thế giới.

  - Cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới

  - Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho CMTG

( Việt Nam). 

4. Củng cố bài học: (4p)

- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:

So sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 theo các nội dung sau:5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà :

- Học sinh học bài cũ.

Câu 1: Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917 có gì nổi bật ?

Câu 2: Vì sao trong năm 1917, nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng ?

Câu 3: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga ?

- Lập bảng so sánh cách mạng tháng Hai với cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ( nhiệm vụ, lãnh đạo, lực lượng tham gia, kết quả, tính chất ).?


VI. RÚT KINH NGHIỆM:

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

I. Cách mạng tháng mười Nga 1917.

 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng      

 2. Từ CM tháng 2 đến CM tháng 10

    2.a Cách mạng tháng Hai

    2.b Cách mạng tháng Mười

 

Clip 100 cách mạng Tháng Mười của VTV1

Đảng Bôn sê vích( "đa số") là những thành viên của phe Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga Marxist tách ra khỏi phe Menshevik  ("thiểu số"). Việc chia rẽ này đã xảy ra tại Đại hội Đảng năm 1903 và cuối cùng đã trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngay sau khi giành được quyền lực vào tháng 9 năm 1917, đảng này đổi tên thành Đảng Cộng sản Nga và được mọi người biết đến với tên gọi là f kể từ thời điểm đó, tuy nhiên, cho đến mãi năm 1952 thì đảng này mới bỏ chữ "Bolshevik" khỏi tên gọi của mình. Những người Bolshevik đã giành được quyền lực ở Nga trong giai đoạn Cách mạng tháng 10 của Cách mạng tháng 10 năm 1917 và thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô).

Đảng Men sê vích (“ thiểu số”) là một phe của các phong trào cách mạng Nga xuất hiện vào năm 1904 sau một xung đột giữa Vladimir Lenin và Julius Martov, cả hai đều là đảng viên Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa NgaXung đột có nguồn gốc tại Đại hội lần thứ hai của đảng, bề ngoài là về các vấn đề nhỏ của tổ chức đảng. Những đảng viên ủng hộ Martov là những người thiểu số trong một cuộc bỏ phiếu quan trọng về gia nhập đảng, được gọi là "những người Menshevik", trong khi các đảng viên ủng hộ Lenin được gọi là "Bolshevik "(" đa số ").

Lịch nước Nga

Ở Nga, trước tháng 3 – 1918 dùng lịch Nga, so với dương lịch chậm 13 ngày.

Vai trò của Lênin

 - Lênin định ra sách lược mới cho nước Nga Xô viết(tìm cách liên hệ mật thiết với các tổ chức Đảng ở địa phương, hướng dẫn cách tổ chức rất chu đáo, trò chuyện với nông - công nhân và tuyên truyền cho họ về tình hình thực tại và con đường giải phóng dân tộc mới cho nước Nga, đó là bằng con đường bao lực cách mạng giành chính quyền về tay mình)

 - Lênin chỉ rõ tính chất phi nghĩa của chiến tranh đế quốc, của bọn phản động trong nước và chỉ ra rằng lối thoát duy nhất cho họ đó là tiến hành đấu tranh giành lấy chính quyền thông qua các Xô viết, kêu gọi giai cấp công nhân quốc tế ủng hộ nước Nga và tổ chức "binh vận" kêu gọi sự ủng hộ của binh lính với chính quyền mới.
 - Để thúc đẩy cuộc đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, Lênin xem việc thiết lập "liên minh công - nông" là điều cần thiết, vì ông cho rằng hai giai cấp này đều bị phong kiến bóc lột nên chịu nhiều khổ cực và nếu không đoàn kết thì sẽ không thể nào đánh bại phong kiến được. Sự liên mình này là sự liên minh tự nguyện, không áp đặt cho bên nào cả. 
  - Định ra đường lối rồi, Lênin tiếp tục tuyên truyền tư tưởng vào giai cấp công nhân, kêu gọi họ củng cố vị trí của mình trong chính trị, kinh tế, coi đó là điều kiện tiên quyết đến thắng lợi.
 - Lênin là người có tầm nhìn xa trông rộng. Người xem xét tinh tường mọi việc, phân tích và định ra đường lối rất đúng đắn vững vàng để áp dụng cụ thể vào tình hình nước Nga.


Chiến hạm rạng Đông

Bác Tôn là người Việt Nam đầu tiên đến với Cách mạng Tháng Mười Nga.

Vốn là công nhân thợ máy đóng tàu Sài Gòn, năm 1916, Bác Tôn bị động viên vào Hải quân Pháp. Ngày 7-11-1917, Cách mạng vô sản Nga thành công. Các nước đế quốc câu kết nhau can thiệp vũ trang, hòng bóp chết nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Ngày 16-4-1919, một hạm đội Pháp gồm 5 chiến hạm: Phờ-răng-xơ, Phơ-rô-tôr, Grăng-ba, Giuýt-xtít, và Van đếch Rút-xô tiến vào biển Đen, bắn phá hải cảng Xê-va-xtô-pôn. Lúc này, Bác Tôn là một thợ máy trên chiến hạm Phờ-răng-xơ. Bác đã cùng anh em binh sĩ Pháp dũng cảm đứng lên phản chiến đòi đình chỉ cuộc can thiệp chống nước Nga Xô viết và từ chối thi hành mệnh lệnh tiến công. Được đồng đội phân công, Bác Tôn đã kéo cờ đỏ trên chiến hạm để chào mừng nhà nước vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người.

“Chúng tôi chào các bạn bằng lá cờ đỏ được giương lên ở biển Đen. Tôi mơ ước cũng lá cờ đỏ này, tuần dương hạm sẽ cặp bến Nga. Tôi sẽ lên bờ và được dịp tham gia cuộc cách mạng và học tập các bạn Nga, để trở về Tổ quốc giúp đỡ dân tộc tôi vứt bỏ ách nô lệ... Tôi tin rằng ở đó nhân dân lao động đã vùng lên để quét sạch mọi áp bức, bất công và tôi, một công nhân của dân tộc thuộc địa da màu đã từng phải chịu đựng. Tôi tin rằng ở đó người ta đang xây dựng một thế giới đẹp đẽ, thật sự công bằng”.

Trích “ Người đi tìm hình của nước” Chế Lan Viên

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc 
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin 
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp 
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin 

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc 
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!" 
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước 
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười 

 
Từ khóa tìm kiếm: giáo án, cách mạng
Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

THÔNG BÁO LỚP 10 (2017-2018)

DANH SÁCH LỚP 10 VÀ THÔNG BÁO NHẬP HỌC