Danh sách lớp 10 (2019-2020) và Thông báo nhập học - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

16:45 EDT Thứ ba, 13/04/2021
THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020

TRANG CHỦ » Tin Tức - Sự Kiện » TUYỂN SINH VÀO 10 (NĂM HỌC 2019 -2020) - TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT

Danh sách lớp 10 (2019-2020) và Thông báo nhập học

Thứ bảy - 20/07/2019 00:46
Danh sách lớp 10 (2019-2020) và Thông báo nhập học
Nhà trường thông báo Danh sách học sinh lớp 10 (NH: 2019-2020) theo lớp và thông báo tập trung nhập học như sau....

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bảo Lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019


THÔNG BÁO

(V/v nhập học của học sinh lớp 10, năm học 2019 - 2020)


1. Học sinh Khối 10 năm học 2019 – 2020 tập trung tại trường lúc 7 giờ 00, ngày 29-7-2019 để làm thủ tục nhập học.

Yêu cầu: Các em đi đầy đủ, đúng giờ, tập trung theo lớp học nhà trường công bố. Sau thủ tục nhập học, các em về lớp, sinh hoạt đến 11 giờ 30. Khi đi mang theo bút và tập vở.

2. Sở GD&ĐT Lâm Đồng duyệt tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Lộc Phát, năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

- Nguyện vọng 1: 32 điểm trở lên, có tiêu chí phụ:

+ Điểm Trung bình môn lớp 9 >= 6.9 điểm; 

+ Tổng điểm TBM Toán + Văn cả năm (lớp 9) >= 12.5 điểm.

- Nguyện vọng 2: 34 điểm trở lên.

3. Đồng phục học sinh theo mẫu nhà trường đã công bố trên website: thptlocphat.edu.vn; phụ huynh học sinh tự mua sắm cho con em mình./.

HIỆU TRƯỞNG


 

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

DANH SÁCH LỚP 10

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
        GVCN: Nguyễn Vũ Thu Trang
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 VŨ HOÀNG ÂN 01/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 NGUYỄN BẢO DUY ANH 10/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
3 PHAN NHẬT MỸ ANH 26/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
4 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 14/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 TRẦN LAN ANH 14/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 09/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
7 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 30/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
8 ĐINH QUỐC BẢO 16/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 NGUYỄN THẢO DUYÊN 02/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 NGUYỄN MAI THANH HUYỀN 13/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 KA HUYỀN 08/03/2004 Lâm Đồng Nữ Châu Mạ  
12 PHẠM GIA KHIÊM 02/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 HÀ GIA KIỆT 16/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 VŨ PHẠM THIÊN KIM 24/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
15 LẠI TRÚC MAI LAN 25/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN 16/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 TRẦN KHÁNH LY 09/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 ĐÀO DUY LỘC 22/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
19 LÊ TRUNG NGUYÊN 08/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 PHẠM NGỌC THÚY NHI 05/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG NHI 03/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 LÊ UYÊN NHI 07/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 BANG ĐÌNH TRỌNG NHO 13/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 TRẦN THỊ KIỀU OANH 02/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 ĐỖ HỒNG QUÂN 26/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 BÙI ANH QUÂN 24/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 LẠI TRƯỜNG SANG 27/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 PHẠM NGUYỄN NGỌC THƯ 21/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 NGUYỄN BÌNH THUẬN 04/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 HOÀNG VÕ ANH THƯƠNG 14/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 NGUYỄN THUỶ TIÊN 27/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 PHẠM THỦY TIÊN 11/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 TRẦN MINH TIẾN 04/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 PHẠM HOÀNG TRÂM 01/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 04/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 TRẦN DIỄM THÙY TRANG 12/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 TRẦN NGỌC THÙY TRANG 09/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 VŨ HẢI TRIỀU 15/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 PHẠM HUYỀN MỸ UYÊN 03/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
40 TRẦN THỊ THÚY VY 14/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
  (đã ký)            
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
          GVCN: Võ Thị Kim Loan
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 HỒ VÀNG HỒNG ÂN 18/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 ĐẶNG NHẬT ANH 02/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
3 PHẠM LINH QUỲNH ANH 07/09/2004 Nghệ An Nữ Kinh  
4 KA DAN 30/08/2004 Lâm Đồng Nữ Châu Mạ  
5 PHẠM QUANG DUY 03/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 PHẠM HỒNG HẠNH DUYÊN 27/07/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
7 TRẦN MINH THU 11/01/2004 TP HCM Nữ Kinh  
8 PHẠM THỊ DIỄM HẠNH 26/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
9 KA HOA 25/03/2004 Lâm Đồng Nữ Châu Mạ  
10 NGUYỄN NGỌC HÙNG 30/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 20/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
12 LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 18/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
13 NGUYỄN ĐOÀN THU HUYỀN 24/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 PHẠM DUY KHANG 26/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 PHẠM HUỲNH TRÚC LINH 03/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
16 TRẦN THỊ KIM LOAN 23/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 HOÀNG THÚY NGA 10/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 ĐINH THỊ THÚY NGA 07/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 PHẠM NGỌC KIM NGÂN 17/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 PHẠM MAI HỒNG NGỌC 27/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 PHẠM NGUYỄN NGUYỆT NHI 07/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 PHẠM NGUYỄN YẾN NHI 03/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 NGUYỄN KIM THÚY NHI 14/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 NGUYỄN NGỌC OANH 23/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 VƯƠNG THỊ HỒNG PHẤN 15/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 PHẠM THIÊN PHÚ 01/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 VŨ HOÀNG NHẬT QUÂN 16/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 PHẠM BÁCH ĐỨC TÀI 05/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 NGUYỄN NGỌC BẢO TÂM 18/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 NGUYỄN LÊ THỊ MINH TÂM 13/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 VÕ QUỲNH MINH THƯ 10/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 LÊ PHẠM ANH THƯ 05/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 LÊ VŨ THUẬN 19/09/2004 Lăm Đồng Nam Kinh  
34 NGUYỄN BẢO TRÂN 30/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 VŨ NGỌC BẢO TRÂN 26/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 TRẦN THANH TRÚC 16/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 MAI LÂM MINH TRÚC 07/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 KA UYÊN 02/01/2004 Lâm Đồng Nữ Châu Mạ  
39 LƯU NGUYỄN NHÃ UYÊN 14/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
40 VŨ NGỌC TƯỜNG VI 25/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương
 

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
          GVCN: Lê Ngọc Khanh
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 NGUYỄN THUỲ AN 24/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 VÕ XUÂN ÂN 06/06/2004 Quảng Trị Nam Kinh  
3 LƯU QUỐC BẢO 07/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 HÒANG GIA BẢO 22/12/2004 Dak Lak Nam Kinh  
5 LẠI QUỐC BẢO 09/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 TRẦN QUỐC BẢO 02/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 NGUYỄN THỊ BÌNH 27/11/2004 Đồng Nai Nữ Kinh  
8 ĐINH HOÀNG CHƯƠNG 28/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 09/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 NGÔ TIẾN DŨNG 04/04/2003 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 VŨ CAO KỲ DUYÊN 08/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
12 LÊ THANH HẢI 01/06/2004 TP HCM Nam Kinh  
13 NGUYỄN VĂN HIẾU 29/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 TRẦN MINH HIẾU 16/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 THÁI VIẾT HÙNG 30/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 ĐOÀN TRẦN QUANG HUY 20/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 NGUYỄN ĐÌNH THẾ KHẢI 10/01/2004 Thái Bình Nam Kinh  
18 TRẦN ĐĂNG KHOA 06/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
19 TRẦN HOÀNG MINH KHOA 06/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 LÊ ĐÀO ĐĂNG KHOA 24/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
21 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN LỘC 14/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
22 LÊ ĐẠI NAM 06/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC 29/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 CAO TUYẾT NHI 13/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 NGUYỄN LÊ THIÊN NHI 20/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 TRẦN MINH PHÚC 18/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 NGUYỄN HOÀNG THÁI SƠN 30/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 ĐINH TIẾN TÀI 06/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 PHẠM MINH TÂM 28/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 PHẠM MAI THẢO 09/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
31 NGUYỄN HOÀNG MINH THẢO 31/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 TRỊNH NHẬT THIÊN 26/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
33 TRẦN TRÚC THƯ 27/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 TẠ MINH THƯ 03/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 NGUYỄN ANH TRÚC 08/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 PHẠM THANH TÙNG 16/12/2003 Lâm Đồng Nam Kinh  
37 TRẦN MAI TRÚC UYÊN 15/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 TRẦN QUỐC VĂN 12/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
39 NGUYỄN QUỐC VIỆT 21/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
40 LÊ QUỲNH VY 23/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có:40 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
        GVCN: Phạm Thị Thanh Thúy
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 HOÀNG QUỲNH ANH 20/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 KA ANH 27/04/2004 Lâm Đồng Nữ châu mạ  
3 NGUYỄN QUỐC ANH 26/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 LÊ THỊ KHÁNH BĂNG 05/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
5 PHẠM QUỐC BẢO 11/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 PHẠM QUANG BÌNH 13/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 TRƯƠNG ĐÌNH XUYẾN CHÂU 06/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
8 TRẦN TRUNG CHÍNH 09/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 HUỲNH CÔNG DANH 14/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 TRƯƠNG HOÀNG ĐẠT 26/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 TRẦN QUANG DUẨN 29/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN TRÍ ĐỨC 21/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 VŨ NGUYỄN ANH DUY 14/12/2004 Sóc Trăng Nam Kinh  
14 TRẦN QUANG DUY 02/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 HUỲNH QUANG HÀO 29/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 NGUYỄN MINH HÙNG 28/08/2004 TP HCM Nam Kinh  
17 NGUYỄN MINH HÙNG 08/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
18 LÂM TRẦN MỸ KHANH 11/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 TRẦN MINH KHÔI 20/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 LÊ ANH KIỆT 14/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
21 BÙI THỊ TÚ LINH 25/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 TRẦN ĐẶNG BẢO LINH 20/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 NGUYỄN THÀNH LONG 05/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 NGUYỄN LÊ HOÀNG LY 07/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 LÊ NGUYỄN QUỲNH MAI 23/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 21/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
27 PHẠM THỊ THU NHÀI 19/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
28 TRẦN KIÊM GIA PHÚC 16/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 TRẦN HỮU PHƯỚC 03/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 TRẦN MINH PHƯƠNG 31/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
31 ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH 17/12/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 NGUYỄN THIÊN SƠN 19/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
33 PHẠM QUỐC THẮNG 20/07/2004 TP HCM Nam Kinh  
34 BÙI HOÀNG ĐỨC THIỆN 15/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
35 NGUYỄN XUÂN THỦY 10/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
36 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 09/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
37 PHẠM THÀNH TRUNG 30/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
38 NGUYỄN ĐỨC THIÊN 30/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 LÊ NGỌC CẨM VÂN 12/08/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có: 39 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
        GVCN: Lê Thị Huyền Trang
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 NGUYỄN TUẤN ANH 02/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 02/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 LÊ CÔNG BẢO 02/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 TẠ BẢO CHÂU 13/01/2004 TP HCM Nữ Kinh  
5 TRẦN THỊ KIM CHI 10/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 VŨ TIẾN ĐẠT 05/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 TRẦN THÀNH ĐẠT 23/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 TRẦN PHƯỚC DUY 15/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 TRƯƠNG PHẠM QUANG HIỆP 09/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 NGUYỄN PHẠM BẢO HƯNG 25/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 TRẦN NHẬT HUY 28/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 TRANG THỊ NGỌC HUYỀN 11/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
13 VÕ LÊ KHA 15/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 HÒANG NGỌC NAM KIỆT 03/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 NGUYỄN BẢO LONG 22/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 VŨ QUỲNH LY 16/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 NGUYỄN VÂN LY 12/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 PHẠM THỊ NGỌC 16/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 LÊ MINH NGUYÊN 19/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN 06/05/2004 TP HCM Nữ Kinh  
21 NGUYỄN HUYỀN THẢO NGUYÊN 24/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 CAO VĂN NHÂN 06/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 PHẠM HOÀNG Ý NHI 28/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 NGUYỄN THỊ THANH NHƯ 05/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 PHẠM NGUYỄN THIÊN PHÚ 04/05/2004 Nghệ An Nữ Kinh  
26 PHẠM TRẦN ĐỨC QUÂN 12/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 NGUYỄN HỒNG QUÂN 16/03/2004 TP HCM Nam Kinh  
28 TRẦN NGỌC QUANG 25/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
29 VŨ NHƯ QUỲNH 26/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 TRẦN DUY TÂN 19/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
31 PHẠM CÔNG THÀNH 04/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
32 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 01/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 PHẠM NGỌC THẾ 18/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 CAO VĂN THIỆN 20/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
35 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 18/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 NGÔ THANH THÙY 15/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
37 ĐINH NHẬT TIẾN 20/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
38 PHAN MẠNH TUẤN 11/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
39 TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN 29/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có: 39 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
        GVCN: Nguyễn Thị Thu Màu
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 NGUYỄN TUẤN ANH 20/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
2 NGUYỄN HOÀNG ANH 19/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
3 ĐẶNG NHẬT TINH ANH 10/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 TRẦN VĂN MINH ANH 15/08/2004 Quảng Bình Nam Kinh  
5 TRẦN THỊ HỒNG CHI 18/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
6 TRẦN ĐỨC ĐẠT 28/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 TRỊNH HUỲNH BÍCH DIỆP 29/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
8 HỒNG NGỌC KHÁNH DUY 16/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 NGUYỄN HẢI 01/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
10 TẠ THỊ GIA HÂN 23/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 TRẦN PHẠM NGỌC HÂN 08/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
12 HOẮC CÔNG HIỆP 27/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 TRẦN HOÀNG 25/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 28/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 NGUYỄN VĂN KIỆT 28/01/2004 Khánh Hòa Nam Kinh  
16 HUỲNH BẢO LÂM 24/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG LINH 04/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 NGUYỄN XUÂN QUANG MINH 09/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
19 PHAN NGUYỄN TUẤN MINH 11/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
20 NGUYỄN ĐẶNG BẢO NGỌC 17/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 18/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
22 VŨ NGUYỆT NGỌC NHƯ 01/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
23 LÂM TÂM NHƯ 09/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 LÂM THỤY YẾN NHƯ 25/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
25 ĐỖ HOÀNG OANH 17/12/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 ĐỖ HOÀNG PHÚC 28/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 NGUYỄN VĂN BẢO PHƯỚC 01/04/2004 Bình Thuận Nam Kinh  
28 ĐẶNG VƯƠNG QUỲNH 16/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 01/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
30 BÙI NHẬT TÂN 10/10/2004 Bình Dương Nam Kinh  
31 PHẠM MỘC DẠ THY 05/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 NGUYỄN CỬU TOÀN 27/03/2004 Đà Nẵng Nam Kinh  
33 PHẠM NGỌC BÍCH TRÂM 01/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
34 NẠI QUỐC TRUNG 22/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
35 VŨ ANH TRƯỜNG 19/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
36 CAO ANH TUẤN 20/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
37 ĐINH THỊ THÙY UYÊN 21/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 MAI HOÀNG THANH VŨ 31/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
39 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 31/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
               
  Danh sách này có: 39 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
        GVCN: Ngô Thị Kim Oanh
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 LÊ TRẦN NGỌC ANH 29/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
2 HOÀNG THỊ TÚ ANH 02/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
3 TRẦN QUỐC ANH 16/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 ĐINH QUỐC ANH 15/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
5 TRẦN VĂN BÌNH 29/09/2001 Lâm Đồng Nam Kinh  
6 PHẠM NGỌC CƯỜNG 25/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 VŨ VIỆT ĐÔNG 24/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 NGUYỄN ĐỨC DUY 02/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 NGUYỄN HOÀNG DUYÊN 22/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 NGUYỄN ĐẶNG TRUNG HIẾU 29/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
11 NGUYỄN VĂN HÒA 16/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN TRUNG HOÀNG 18/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 LÊ ANH QUANG HUY 09/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
14 VŨ NGỌC HUYNH 20/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 LÊ QUỐC KHẢI 16/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 NGUYỄN HUỲNH TUẤN KIỆT 17/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
17 NGUYỄN TIẾN MẠNH 11/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
18 TRẦN NGỌC TRÚC MY 06/03/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
19 MƯU THỊ TRÚC NHI 19/03/2004 TP HCM Nữ Kinh  
20 TRƯƠNG QUÝ NHƯ 27/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 04/11/2004 Đồng Nai Nữ Kinh  
22 HỒ NGUYỄN TẤN PHI 19/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 02/09/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
24 PHẠM HOÀNG SƠN 09/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
25 PHẠM ĐỨC TÀI 28/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
26 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 19/05/2004 Hà Tĩnh Nữ Kinh  
27 PHẠM NGỌC THƯƠNG 03/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
28 PHẠM HOÀNG TIÊN 26/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 TÔ QUỐC TRÍ 16/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 LÂM THANH TRỌNG 27/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
31 VƯƠNG MỸ UYÊN 01/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
32 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN 01/06/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
33 NGUYỄN CƯỜNG VĂN 17/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 NGUYỄN DUY QUỐC VIỆT 04/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
35 VÕ HOÀNG VIỆT 28/01/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
36 ĐINH THÀNH VINH 13/05/2004 Hà Tây Nam Kinh  
37 PHẠM THỊ THÚY VY 16/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
38 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 06/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 LÊ HOÀNG YẾN 21/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
  Danh sách này có: 39 học sinh     Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG    
TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT    
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8  
  NĂM HỌC 2019 - 2020  
          GVCN: Đặng Liêm
STT
Họ và Tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ghi chú
1 NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 17/12/2004 TP HCM Nữ Kinh  
2 BÙI VĂN BA 25/01/2004 Hòa Bình Nam Mường  
3 NGUYỄN NGỌC BẢO 09/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
4 PHẠM KHẮC DANH 21/02/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
5 LƯU GIA ĐẠT 09/07/2004 Lâm Đồng Nam Hoa  
6 LÊ QUANG ĐỨC 13/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
7 NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY 10/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
8 VŨ TRỌNG DUY 18/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
9 PHẠM HUỲNH NGỌC HÂN 25/11/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
10 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH 07/04/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
11 HỒ TRUNG HIẾU 16/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
12 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 22/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
13 BÙI THỊ QUỲNH HƯƠNG 16/05/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
14 TRẦN ĐĂNG KHOA 06/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
15 NGÔ NGUYỄN QUỐC LÂM 03/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
16 ĐỖ THỊ MỸ LỆ 13/02/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
17 LÊ HOÀNG KHÁNH LINH 13/02/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
18 HUỲNH BẢO MINH 06/11/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
19 ĐỖ HOÀNG UYÊN NHI 15/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
20 TRẦN LÝ YẾN NHI 06/10/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
21 PHẠM VĨNH PHÁT 20/04/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
22 TRẦN VĂN TẤN PHÁT 10/12/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
23 NGUYỄN DUY TÂM 04/08/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
24 NGUYỄN ĐỨC TÂM 10/09/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
25 TRƯƠNG THẢO THANH 02/12/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
26 LÊ TRƯỜNG THÀNH 18/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
27 LÊ MINH THÔNG 29/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
28 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 31/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
29 TRẦN TRỌNG TÍNH 21/05/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
30 NGUYỄN HOÀNG TÚ 08/10/2004 Hậu Giang Nam Kinh  
31 TRẦN ANH TUẤN 26/03/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
32 NGUYỄN MINH TUẤN 23/10/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
33 NGUYỄN QUỐC TUẤN 05/07/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
34 NGUYỄN THỊ KIM TUYÊN 05/07/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
35 TỐNG HOÀNG THẢO VI 24/06/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh  
36 TRẦN XUÂN VINH 08/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
37 HOÀNG VĂN 13/06/2004 Lâm Đồng Nam Kinh  
38 ĐÀM THẢO VY 22/12/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
39 NGUYỄN XUÂN VY 21/01/2004 Lâm Đồng Nữ Kinh  
               
 
Danh sách này có: 39 học sinh
    Bảo lộc, ngày 20 tháng 7 năm 2019
  Người lập     Hiệu trưởng
               
               
               
               
  Trương Hồng Hoanh     Nguyễn Hoàng Chương

Nguồn tin: Ban Giám Hiệu Nhà Trường

Comment addGỬI Ý KIẾN CỦA BẠN
Mã chống spamThay mới

TIN MỚI CẬP NHẬT

TIN BÀI LIÊN QUAN

 

DANH NGÔN GIÁO DỤC

Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN


WE ARE ON FACEBOOK

TẢI VỀ CSDL HOC_TAP

TẢI VỀ

tải về

tải về
Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường THPT Lộc Phát Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Chào Mừng 90 Năm Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 23/03/2021 vừa qua Đoàn trường THPT Lộc Phát đã tổ chức thành công Hoạt động trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 - 28/3/2021) qua đó đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí...

Xem chi tiết...